23. august 2017. a. | 12:57

Maailma kõige kasumlikumad pangad on Hiinas

Kristiina Kirtsi

27.07.2012 8:11

Dreamstime

Viimase kümne aasta jooksul märkimisväärse kasvu läbi teinud Hiina pangad on, erinevalt oma globaalsetest konkurentidest, seni euroala ning muudest probleemidest puutumata jäänud. Lisaks sellele teenisid Hiina pangad eelmisel aastal kolmandiku kogu globaalse pangandussektori kasumist.

Hiina neli suurimat panka on teinud märkimisväärse kasvu, kuna vähem kui kümme aastat tagasi olid Bank of China, Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) ning Agricultural Bank of China (AgBank) tehniliselt maksejõuetud institutsioonid. Selle aasta esimese kvartali lõpu seisuga oli aga 241 miljardi dollarini ulatuv ICBC turuväärtus ligikaudu sama suur kui Goldman Sachsi, Morgan Stanley, Citigroupi ning Bank of America kombineeritud turuväärtus. 2011. aastal oli ainuüksi juba ICBC majandusaasta puhaskasum pea sama suur kui Morgan Stanley turuväärtus. Selle aasta esimeses kvartalis ulatus ICBC, AgBank ja Bank of China kombineeritud kasum 22.5 miljardi dollarini, mida on kolm korda rohkem kui J.P. Morgani, Citigroupi ning Wells Fargo sama kvartali kasum. Ainuüksi juba ICBC esimese kvartali kasum oli suurem kui nende kolme USA panga kombineeritud puhaskasum. Hiina nelja suurima panga varade maht kasvas eelmisel aastal 14% ehk 51.3 triljoni jüaanini, mida on umbes sama palju kui Saksamaa, Prantsusmaa ning Suurbritannia sisemajanduse kogutoodang kokku. Alloleval joonisel on toodud Hiina nelja suurima panga viimase viie aasta puhaskasumid.

Allikas: The Wall Street Journal

2011. aastal teenisid Hiina pangad 29.3% globaalse pangandussektori kasumist ning seda tänu sellele, et Euroopa konkurendid kaotasid turuosa. Võrdluseks, euroala pangad teenisid samal ajal vaid 6% sektori kasumist (veel viis aastat tagasi teeniti 46% kogu kasumist). Märkimisväärne on ka see, et veel 2007. aastal genereerisid Hiina pangad vaid 4% sektori kasumist.

Nagu allolevalt jooniselt näha, siis esikolmikusse mahtus kolm Hiina panka, millest ajakirja The Banker andmetel teenis teist järjestikust aastat suurima maksude-eelse kasumi varade mahu järgi Hiina suurim pank- Industrial & Commercial Bank of China. Panga 2011. aasta kasum ulatus 43.2 miljardi dollarini. ICBC-le järgnes maailmas suuruselt teine laenude väljastaja, China Construction Bank, 34.8 miljardi dollari ning turuväärtuselt Hiina kolmas suurim pank, Bank of China, 26.8 miljardi dollariga.

Allikas: The Banker Database

USA pankadest oli kõrgeimal kohal varade mahu järgi USA suuruselt teine pank J.P. Morgan 26.7 miljardi dollariga. Kõige kasumlikuma Euroopa pangana oli tuhande panga seas viiendal kohal HSBC Holdings 21.9 miljardi dollariga. Vastupidiselt sellele nimekirjale teenis eelmise aastal kõige suurima kahjumi Kreeka suurim laenude väljastaja National Bank of Greece. Panga maksude-eelne kahjum ulatus 17.4 miljardi dollarini.

Vaatamata suurtele kasumitele ei ole Aasia ja Vaikse-Ookeani piirkonna pankade laenude ja hoiuste suhtarvud nii suured nagu teiste regioonide pankadel ning seega ei ole nende finantsvõimendus nii suur. Nagu allolevalt jooniselt näha, siis panku, mille laenude ja hoiuste suhe on üle 125%, on kõige rohkem Lääne-Euroopas ning Ameerikas. Siit jooniselt saab täpsemalt vaadata globaalsete pankade laenude ja hoiuste suhet 2011. aasta andmetel (suurima kasumi teeninud kolm Hiina panka asuvad joonise viimases kolmandikus, kuna riigis on kehtestatud ametlikuks laenude-hoiuste suhte maksimummääraks 75%). Märkimisväärne on ka see, et Hiina neljas suurimas pangas hoiustakse umbes 50% kogu riigi pangandussektori hoiustest.

Allikas: The Banker Database

Hiina Pangandusliidu andmetel võib sellel aastal ekspordi, investeeringute ning tarbimise kasvu aeglustumise tõttu väheneda ka nõudlus laenude järele. Sama ajal aga prognoosib pangandusliit, et uute laenude maht kasvab sellel aastal 8-8.5 triljoni jüaanini 2011. aasta 7.5 triljoni jüaani pealt. Samuti prognoositakse nii intressitulu teenivate varade kasvu aeglustumist kui ka halbade laenude mõningast kasvu, samas aga ei oodata pankade kapitali kvaliteedi olulist halvenemist. Mizuho Securities Asia prognoosib aga, et uute laenude maht jääb sellel aastal 7.3-7.5 triljonit jüaani juurde valitsuse eesmärgiks seatud 8.5 triljoni asemel. Kui jaanuaris-veebruaris vähenes uute laenude maht 1.45 triljoni jüaanini aastataguse 1.58 triljoni pealt, siis märtsis tegid uued laenud suurima kasvu 14-kuu jooksul (ulatudes 1.01 triljoni jüaanini), kuna valitsus lõdvendas laenupiiranguid. Kõige viimaste andmete kohaselt kasvas ka juunis uute laenude maht rohkem kui oodati ehk 920 miljardi jüaanini oodatud 880 miljardi asemel.

Hiina keskpank viis juuli alguses läbi teise intressimäära langetamise kuu aja jooksul, langetades ühe aastase laenuintressi 6% peale ning hoiuseintressi 3% peale (nagu on alloleval joonisel näha). Deutsche Banki hinnangul võib see vähendada börsil noteeritud pankade netointressi marginaale 10.4 baaspunkti võrra ning maksude-eelseid kasumeid 6.1% võrra. Barclays Capitali hinnangul võivad keskpanga kaks viimast intressimäära langetamist põhjustada keskmiselt puhaskasumi 5-8 protsendilise languse sellel ning 24-34 protsendilise languse 2013. aastal.

Allikas: FT Alphaville

Suuremat survet neto intressimarginaalidele prognoositakse alles järgmisel aastal, kuna tulenevalt majanduskasvu aeglustumisest ja laenunõudluse vähenemisest on pangad sunnitud langetama laenuintresse, et täita valitsuse poolt seatud laenu-eesmärke. Barclays prognoosib, et järgmisel aastal vähenevad pankade neto intressimarginaalid 40-50 baaspunkti võrra hetkel keskmiselt 2.7-2.8 protsendilise marginaali pealt.

Kuigi juba koos selle aasta esimese kvartali tulemuste avaldamisega ilmnesid jahenemise  märgid pangandussektoris ning Hiina nelja suurima panga kasumid jäid oodatust väiksemateks. ICBC juhatuse esimehe sõnul on majanduskasvu aeglustumise tõttu alates sellest aastast oodata pankade kasumite allatulekut ebanormaalselt kõrgete tasemete juurest. Näiteks kasvas eelmisel aastal, hoolimata majanduskasvu aeglustumise märkidest, ICBC puhaskasum 26%, Bank of China 19%, CCB 26% ning AgBanki kasum 29% võrreldes aastatagusega. Sektori ettevõtete kasumite kohta tegi aprillis märkuse ka riigi peaminister Wen Jiabao, kes teatas, et suurpangad tegutsevad nagu monopolid ning teenivad raha liiga lihtsalt. Lisaks on valitsuse survel pidanud pangad langetama ka teenustasusid väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Pankade marginaale survestab ka laenamise kallimaks muutumine, kuna hoiustajad otsivad rahale kõrgema intressiga tootlust, paigutades raha hoopis kinnisvarasse või varahalduse toodetesse.

Samuti on Hiina keskpanga hiljutised intressimäära langetamised survestanud ka Hiina pangandussektori aktsiaid. Alates selle aasta algusest on pangandussektori aktsiate tootlus jäänud alla Hang Seng indeksile. Lisaks kauplevad aktsiad rekordmadalate valuatsioonide läheduses, kuna majanduskasvu aeglustumine, halbade laenude kasv ning neto intressimarginaali vähenemine survestab pankade kasumlikkust.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.