23. juuli 2017. a. | 7:45

ETFide investeeringute kattuvus vähendab valikut

Vallo Lees

21.10.2016 9:40

Shutterstock

Börsil kaubeldavate fondide ehk ETFide populaarsus on viimastel aastatel kasvanud märkimisväärselt. Väikeinvestori elu on muutunud väga mugavaks, sest ETFid pole mitte ainult indeksi peegeldajad, vaid annavad võimaluse investeerida hajutatult ja madalate kuludega mingisse strateegiasse või teemasse. Näiteks väärtusettevõtetesse, kasvuettevõtetesse, dividendimaksjatesse, IPOdesse. Variante on rohkemgi veel.

Kui investor soovib investeerida USA aktsiatesse läbi ETFide, on valida 969 kandidaadi vahel. See, et ETF on võrdlemisi uus investeerimisvahend ja valikut on nii palju, näitab hästi, kuivõrd populaarsed börsil kaubeldavad fondid on. Enamik antud fondidest investeerib USA suurettevõtetesse, mis tähendab, et fondides olevate investeeringute puhul esineb kattuvust ja mõningatel juhtudel isegi väga palju.

Sellest tulenevalt on nii-öelda unikaalsete valikute arv märgatavalt väiksem kui esmapilgul tundub. Eriti kui arvestada, et ETFide pakkujad samuti konkureerivad omavahel ühe ja sama strateegia/teema raames. Ühtlasi võib tekkida olukord, kus investor pahaaimamatult  arvab, et hajutab erinevaid ETFe ostes oma riski, kuid tegelikkuses soetab fonde, mille alusvara on suures osas sama.

Dividendi maksjate ETFid on pika puuga kõige populaarsem „teema“ börsil kaubeldavate fondide seas. Antud valdkonna ETFidesse oli käesoleva aasta kolmanda kvartali seisuga investeeritud $126 miljardit. Tundub, et dividendiaktsiate suhtelist populaarsust 2010. aastast võib osaliselt seletada madalate intressimääradega, mistõttu on investorid liikunud riskantsematesse rahavoogu pakkuvatesse investeeringutesse.

Allikas: factorinvestor.com

Võrreldes teiste stiilidega nagu väärtus, momentum või kvaliteet, on dividendi maksvate ettevõtete hulk väga selgelt piiritletud. Kuna tänapäeval meeldib ettevõtetele raha tagastada ka aktsiate tagasiostmiste vormis, on sellel ka pärssiv mõju dividenditootlusele. Allolev graafik iseloomustab S&P 500 ettevõtete dividenditootlusi.

Allikas: factorinvestor.com

Kuigi väiksema kui 1% dividenditootlusega ettevõtete osakaal on viimastel aastatel kahanenud, on samasugust trendi näidanud ka rohkema kui 4% dividenditootlusega ettevõtete osakaal. Ajalooliselt on 12% S&P 500 ettevõtetest pakkunud suuremat dividenditootlust kui 4%, kuid viimastel andmetel oli see poole väiksem, 6%.

Muidugi pole dividenditootluste kadumise taga mitte ainult aktsiate tagasiostmine, vaid ka ostusurve dividendiaktsiatele endale. Siinkohal mängib olulist rolli erinevate dividendifondide investeeringute kattuvus. Sisuliselt ostavad antud fondid suures osas ühtesid ja samasid ettevõtteid, viies nende valuatsiooni kõrgele.

Ehren Stanhope on analüüsinud nelja erinevat dividendi ETFi, mis on varade poolest kõige suuremad:

  • Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG)
  • iShares Select Dividend (DVY)
  • Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)
  • SPDR S&P Dividend ETF (SDY)

Esimese kvartali aruannete põhjal koostas ta alloleva graafiku. Kõige suuremad ringid tähistavad antud nelja ETFi. Väiksemad ringid on ettevõtete aktsiad, mida need fondid omavad.

Allikas: factorinvestor.com

Joonise keskel on ettevõtted, mis kuuluvad kõigi nelja fondi portfellidesse ja on samas ka suurima kaaluga. Positsioonid, mis on unikaalsed, kipuvad olema väiksema osakaaluga fondi varadest. Seetõttu on need neli ETFi omavahel üsna sarnased. Ainult 20% varade ulatuses on positsioonid ainuomased konkreetsele fondile. 9% varadest on on antud fondide puhul investeeritud identselt ja 80% varadest puhul võib sama investeeringu leida vähemalt kahest fondist.

See tähendab, et mõned dividendiaktsiad on tunda saanud ebaproportsionaalselt suurt ostusurvet. Allolev tabel jagab üleval vaadeldud nelja ETFi positsioonid kahte gruppi – ühed, mille kaal fondi varadest on alla 1% ja teised, mille osakaal on suurem. Nagu näha, siis suurema kaaluga positsioonid on viimase aasta jooksul tõusnud rohkem ning sellega seoses on ka valuatsiooninäitajad muutunud antud grupi puhul kallimaks. Antud numbrite põhjal investeeriks mõistlik investor esimesse gruppi.

Allikas: factorinvestor.com

ETFid aga ilmselt eelistavad teist gruppi, kuna ettevõtete suuruse tõttu on neisse kergem raha paigutada. Kõrgemaid dividenditootlusi pakkuvad väiksemad ettevõtted jäävad suurematele ETFidele kättesaamatuks. Seetõttu peaks investor tähele panema, et ostes erinevaid ETFe riskide hajutamise eesmärgil ostetaks ka reaalselt erinevat alusvara. Ja seda mitte ainult dividendi ETFide puhul.

Artikkel on informatiivse eesmärgiga ja ei ole mõeldud soovitusena müüa või osta mainitud väärtpabereid.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse