23. juuli 2017. a. | 7:46

LHV kvartalikasum kasvas 5,8 miljoni euroni

25.10.2016 8:37

AS LHV Group teenis 2016. aasta kolmandas kvartalis 5,8 miljonit eurot konsolideeritud kasumit: panga kasum oli sellest 3,7 miljonit, varahalduse kasum 2,2 miljonit ja Leedu äriüksuse kasum 0,2 miljonit eurot.

Grupi kolmanda kvartali kasum oli 0,9 miljonit eurot suurem kui teises kvartalis ja 2,4 miljonit eurot suurem kui aasta tagasi. LHV omakapitali tootlus oli kolmandas kvartalis 22,6%.

LHV Groupi konsolideeritud laenud kasvasid kvartaliga 9 miljonit eurot 478 miljoni euroni ja konsolideeritud hoiused kasvasid 69 miljonit eurot 741 miljoni euroni. LHV poolt juhitud fondide maht kasvas kvartaliga 46 miljoni euro võrra 937 miljoni euroni.

2016. aasta esimese üheksa kuuga on LHV teeninud 14,2 miljonit eurot kasumit, mis on 2,6 miljonit eurot rohkem kui aasta varem. Pank on teeninud üheksa kuuga 10,1 miljonit eurot kasumit, varahaldus 4,3 miljonit eurot ja Leedu äriüksus 0,8 miljonit eurot. LHV aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus on olnud esimese üheksa kuu jooksul 20,6%.

AS-i LHV Group juhataja Erkki Raasuke selgitas, et ettevõttel on sees hea hoog ning nii panga kui ka varahalduse tulemused on finantsplaanist ees: „LHV-l õnnestus kolmas kvartal väga hästi. Kasumit toetas klientide kõrge aktiivsus, tugev krediidikvaliteet ja lisandunud tulud seoses Danske Capitali omandamisega.

Panga väga hea hoog on jätkunud juba üle aasta. Kvartaliga kasvas uute klientide hulk 8400 võrra ja pangaklientide koguarv ületas 100 000 piiri.

Panga laenuportfellis kasvasid kolmandas kvartalis enim eraisikutele antud laenud. Ettevõtete laene väljastati aktiivselt, kuid seoses kinnisvaraarenduste hooajalise valmimisega toimus kvartali jooksul ka laenude tagastamine suuremas mahus. Krediidikvaliteet on püsinud tugevana ja laenude allahindluse kulu võrreldes eelmise kvartaliga vähenes.

Klientide hoiustest kasvasid kiiresti nõudmiseni hoiused (+96 miljonit eurot), samal ajal kui tähtajalised hoiused vähenesid (-25 miljonit eurot) viimase viie aasta madalaimale tasemele. LHV Panga hoiuste struktuur on viie aasta jooksul mastaapselt muutunud nõudmiseni hoiuste kasuks. Tänu hoiuste kulu langusele on LHV seesmise raha hinna osas sama konkurentsivõimeline kui teised Eestis teenuseid pakkuvad pangad.

Varahalduse kasumi kiirema kasvu tõi kaasa Danske Capitali omandamine ja ärimahtude kasv. Varahalduse meeskond on teinud väga head tööd kahe äri integreerimisel. Ettevõtete ühendamine jõustus juuli lõpus ja järgmiseks tuleb ühendada sarnaste riskiprofiilidega fondid. Ühinemisjärgne tugev teenustasutulu jätkub aasta lõpuni. Veebruarist jõuab suurenenud ärimahtude mõju klientideni, kui pensionifondidele rakenduvad madalamad haldustasumäärad. See vähendab oluliselt varahalduse tulusid. II pensionisamba aktiivsete klientide arv kasvas III kvartalis 177 000 pensionikogujani.

Mokilizingase kasum oli III kvartalis 0,1 miljonit eurot madalam kui eelmises kvartalis, kuid muutunud regulatsiooni tõttu aeglustunud krediiditoodete müük on Leedus taas kiirenemas. Aasta alguses seatud eesmärkidest jääb Leedu äriüksus maha, kuid kapitali tootlus ei ole kannatanud. III kvartalis alustas Mokilizingas klientidele ka uue krediitkaardi pakkumist. Finantseerimisportfell kasvas kvartali lõpuks 38 miljoni euroni ning selle krediidikvaliteet püsib tugevana.

LHV väljavaated järgnevateks kuudeks on head. Stabiilne krediidikvaliteet, lisanduvad uued kliendid ja head fondide tootlused lubavad oodata senise hoo jätkumist. Loodame lõpetada börsiettevõttena esimese finantsaasta tugevate tulemustega ja kinnitada, et heale tööle on alati nõudlust ja ruumi.“

Börsiteade

III kvartali ja 9 kuu vahearuanne

Investoresitlus

Faktriraamat

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 250 inimese ja LHV pangateenuseid kasutab üle 100 000 kliendi. LHV hallatavatel pensionifondidel on rohkem kui 175 000 klienti.