23. juuli 2017. a. | 7:32

Fondi abiga kinnisvaturule

LHV ajakiri Investeeri

25.11.2016 10:09

Lincona bürookompleks (allikas Baltic Horizon)

Juulis Tallinna börsile tulnud kinnisvarafond Baltic Horizon pakub huvilistele võimalust investeerida kinnisvarasse ja teenida dividendidelt jooksvalt tulu.

Baltic Horizon Fund on Eestis regist­reeritud kinnisvarafond, mille fondivalit­seja on AS Northern Horizon Capital. Fondi kontseptsioon on, et fondi üüritege­vuse rahavoost tehakse investoritele regulaarseid väljamakseid. Ainult väike osa sellest rahavoost võidakse jätta fondi likviidsuse hoidmise või muudel ees-märkidel jaotamata.

Üürikorteri asemel

Fondi peamine fookus on investeerida ärikinnisvarasse Balti riikide pealinna­des Tallinnas, Riias ja Vilniuses. Eelkõige investeerib fond strateegilistes asukohta­des asuvatesse hoonetesse, kus on võimalik luua lisaväärtust läbi aktiivse varahalduse, saades seeläbi atraktiivse tootlusega stabiilset tulu ja kasumit. Fondi eesmärk on võimendada oma vara, laenates kuni poole ulatuses oma varade väärtusest.

Fondi juhi Tarmo Karotami sõ­nul pakutakse kõigile huvilistele võima­lust investeerida ärikinnisvarasse ja teeni­da rendi pealt tulu. „Igaühel on alati võimalus osta korter ja see välja üürida ning seeläbi tulu teenida,” kirjeldab Karotam. Fondi investeerimisel on aga riskid haju­tatud – sissetulek ei sõltu vaid ühest kin­nisvaraobjektist ega ka üürnikust, kelle käitumine võib olla ka ettearvamatu ja kergesti võivad tekkida probleemid, mille­ga tuleb tegelda. Lisaks on fondiosakuid oluliselt lihtsam maha müüa kui korterit. „Tootlus ärikinnisvaras on parem ning rendilepingud on pikad. Kindlustame ra­havoogu oluliselt paremini,” räägib ta.

Fondi üks peamiseid investoreid on suur Rootsi pensionifond. Üles on ehita­tud mitmekülgne portfell, millega inves­torid on ka rahul. „Oleme soetanud kes­keltläbi ühe objekti igal aastal,” kinnitab Karotam. Investorite usaldus on võide­tud, sest kuue-seitsme aastaga pole neid vähemaks jäänud. Isegi vastupidi, nad on raha juurde pannud.

Milleks loobuda lüpsilehmast?

Baltic Horizoni näol on tegu Baltic Opportunity Fundi järeltulijaga. Kevadel hakkas antud fondil tähtaeg lähenema. Samas oli seis hea, investorid olid viimasel kolmel aastal teeninud keskeltläbi seitse protsenti dividende ning tekkis küsimus, miks see kõik lõpetada ja kust nii head tootlust veel teenida. Vastu võeti otsus, et luuakse esimene börsil noteeri­tud kinnisvaragrupp ja kaasatakse hoopis lisakapitali. „Seda me juunis ka tegime,” lisab Karotam. Uuel fondil enam lõpp­tähtaega pole.

Fondi juhi sõnul eelistatakse osta büroo- ja kaubandusobjekte. „Kahju on tõdeda, aga väikelinnadesse investeerida ei tasu. Isegi kui saad kätte poolmuidu, on hiljem raske seda maha müüa,” põh­jendab Karotam ja lisab, et pealinnade demograafiline olukord on palju parem. „Linna tuiksoonel asuvad bürood on pikas perspektiivis jätkusuutlikud,” kin­nitab Karotam. „Küll on neil oma eluiga, ja eks seda ka jälgitakse ning mingil hetkel tuleb hooneid ka müüa.”

Fondi suurimaks riskiks on suhted rentnikega. “Selle nimel me teeme kõvas­ti tööd,” lisab Karotam ning teine risk on laenuintresside kasv. “Need me oleme hetkel vähemalt viieks aastaks lukku löönud.” Hetkel on fondil vara 129 miljoni euro väärtuses. Eesmärk on aga saada suurimaks kinnisvarafondiks Baltikumis ning jõuda 10 aastaga miljardi euroni. Fondi lähim eesmärk on minna Stock­holmi börsile ning kaasata raha ka Taanist ja Soomest.

Võimalus investeerida

Uued osakud noteeritakse NASDAQ Stockholm börsil eeldatavalt 8. detsembril 2016. Pakkumise hind pak­kumise osaku kohta ei üle­ta 1,37 eurot. Uusi osakuid on võimalik märkida kuni 30.november 2016 kell 11:00. Osakute märkimi­seks võta ühendust oma pangaga.

Mõned fondi kinnisvaraobjektid

G4Si peakorter
Hoone on spetsiaalselt G4S Estonia jaoks ehitatud 2013. aastal. Krundil on edasiarendamise võimalus kuni 20 000 m2 ulatuses.

Lincona bürookompleks
Lincona bürookompleksi ankurrentnikuks on Swed­bank. Hoone asub Tallinna kesklinna laiendatud osas linna tuiksooneks oleval Pärnu maanteel. Kompleks koosneb kolmest ühenda­tud büroohoonest ja ühest eraldiseisvast kaubandus­pinnast, mida on võimalik ümber ehitada.

Coca-Cola Plaza
Coca-Cola Plaza on suurim kobarkino- ja kaubandus­kompleks Eestis. Kompleks on ehitatud 2001. aastal ja see majutab 11 kino, mida juhib Finnkino, kes on turu suurim kinooperaator Soo­mes ja Balti riikides. Hoo­nes on ka mitu väiksemat jaemüüjat.

Väljaspool Tallinnat
Fondil on ärikeskused Europa ja Domus Pro Vilniuses ning Sky Super­market ja Upmalas Biroji Riias.

* Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri 4/2016

Tutvu Northern Horizon Capital AS-i poolt valitsetava fondi Baltic Horizon osakute avaliku pakkumise prospekti, fondi reeglite, finantsaruannete ja muude dokumentidega aadressil baltichorizon.com. Vajadusel pea nõu asjatundjatega. Tegemist ei ole investeerimissoovituse, nõustamise ega muu investeerimise kõrvalteenusega.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse