23. juuli 2017. a. | 7:43

Eesti e-kaubanduse kasutamata kasvuallikas

LHV ajakiri Investeeri

16.12.2016 10:35

Ostude tegemine internetis on kogu maailmas järjest populaarsem ja paljude kaupade puhul ka kõige mugavam viis ostlemiseks. Eestiski on e-kaubandus hoogu kogumas, kuid siiski mitte nii kiiresti, kui võiks arvata.

Kindlasti on ka jõulude-eelsel ajal nii mõnigi kingitusi just internetiavarustes otsimas. Oma osa internetiostude hulga kasvukiiruses on ka sellel, kuidas nende eest tasuda saab.

Kodumaine kaardimakselahenduste ettevõte EveryPay analüüsis makselahendusi rohkem kui tuhandes Eesti e-poes, millest selgus, et pea 30 protsenti internetikauplusi ei paku mitte ühtegi in­ternetipõhist maksmisviisi ning kauba eest tuleb maksta kas arvega või muul viisil. 56 protsenti Eesti e-poode aga ei pakugi võimalust maksta sooritatud ostu­de eest pangakaardiga, piirdudes vaid pangalingilahenduse võimaldamisega.

Müütide küüsis

Eesti e-kaubandus on endiselt pangalin­giusku, kuigi see makseviis loodi 15 aastat tagasi ja ainult sellise makseviisi võimaldamine ei ole tänapäeval enam piisav. Statistika näitab, et tarbijate soov maksta internetis kaardiga on hüppeli­selt kasvanud, ning siin avaneb e-kauple­jatel võimalus kasvatada kliendibaasi ja mitmekordistada oma käivet.

Hetkel valitseb Eesti e-kaubanduse tu­rul kaks põhilist müüti: eestlane on har­junud maksma pangalingiga ning inime­sed ei saa internetis kaardiga maksta, sest neil pole krediitkaarti või nad ei soo­vi seda kasutada.

Tegelikult, kui vaatame kaardimaksete populaarsuse kasvu, näeme, et Eesti tar­bija ootab vastavaid lahendusi ega karda kaardimakseid internetis. Kaardimaksed on kättesaadavad ka neile, kellel pole kre­diitkaarti, sest juba mõnda aega saab in­ternetis maksta ka deebetkaardiga.

Eestis on hetkeseisuga väljastatud ligi 340 000 krediitkaarti ja 1,6 miljonit dee­betkaarti. Eesti Panga statistika järgi maksid eelmisel aastal eestlased e-poodi­des deebetkaardiga üle kolme korra roh­kem kui aastal 2014. Krediitkaardiga maksmine kasvas aastaga 1,5 korda. Selli­ne statistika näitab, et inimesed on val­mis kaardiga maksma ja suuri reservat­sioone selle suhtes tarbijal pole.

Eesti e-kaubandus võiks teenida rohkem

Näeme kaardimaksete hüppelist kasvu, sest veel paar aastat tagasi püsis aasta keskmine kasv 8 protsendi piiril. Olukord muutub nii kiiresti just sel põhjusel, et progressiivsemad Eesti e-poed tulevad tarbijatele vastu ning on juba hakanud pakkuma tarbijale kiiret ja mugavat kaardimaksete võimalust.

Üldine e-kaubanduse käive Eestis kas­vas eelmisel aastal võrreldes üle-eelmise aastaga 20 protsendi võrra. Kokku kulu­tasid eestlased 2015. aastal internetipoo­dides nii Eestis kui üle maailma 1,1 mil­jardit eurot, mida on 20 protsenti rohkem kui aasta varem.

Eesti e-poodides kulutati 835 miljonit eurot (kasv 20 protsenti). Välismaalased jätsid meie e-poodidesse 25 miljonit eurot (kasv ligi 70 protsenti). Kaardi­makseteenuse puudumine Eesti e-kau­banduses on üks põhjustest, miks Eesti tarbija kulutabki endiselt enam kui 330 miljonit eurot aastas välismaistes e-poodides, mis vähendab kodumaiste kaupmeeste tulu.

Kaardimaksest saab hea turundusnipp

Kõik need numbrid viitavad sellele, et turg on innovatsiooniks küps ja ainuüksi kaardimaksevõimaluse lisamine võib tuua e-kaupmehele mitmekordse käibekasvu nii kodutarbijate kui ka välismaalaste arvelt, kes erinevalt eestlastest Eesti e-poes pangalingiga maksta ei saa.

Kaardimaksete hüppeline kasv näitab seda, et tarbijad on valmis ja nõudlus täiesti olemas. Eesti e-kaubandusel on siin hea stardipositsioon, kust teha uut tiigrihüpet. Kaardimakselahendus on igale e-poele lihtne ja odav turundustöö­riist, mis loob olulist lisandväärtust klien­dile ja aitab e-kaupmehel kasvatada ma­hukat püsikliendibaasi. Kaasaegne, mugav ja kiire kaardimakse võiks saada tavapärase lojaalsusprogrammi lahuta­matuks osaks igas arvestatavas e-poes.

Aeganõudev, mitmesammuline ostu­protsess läbi pangalingi tähendab klienti­de jaoks raisatud aega, kahandades huvi sama kaupmehe juurde tagasi tulla. Kas 15 aastat tagasi loodud ja seni muutmata kujul eksisteerinud pangalingiga makse­lahendus vastab tänapäevaste klientide ootustele? Pigem mitte. Klient valib täna mugavama keskkonna ja viib raha muja­le. Seega tuleb lojaalsete ja rahulolevate klientide osakaalu kasvatamiseks pakku­da lihtsaid ja tänapäevaseid makselahen­dusi.

Mujal riikides laialdaselt kasutuses olev kaardimaksevõimaluse pakkumine e-poes on üheks lihtsamaks vahendiks kliendibaasi loomisel. Kaardiandmete salvestamine on see, mis teeb maksmise kiireks ja mugavaks. Oma kasutajamuga­vuse ja kiiruse tõttu toetab see ka korduv­ostude tegemist. Korduvoste sooritav klient on stabiilne ja kasulik igale ettevõt­tele. Lojaalse püsikliendini on kaupme­hel odavam jõuda ning korduvoste ana­lüüsides õpib kaupmees oma klienti paremini tundma ja talle ka suunatud pakkumisi tegema.

Seda lähenemist kasutab väga edukalt enamik e-poode näiteks Suurbritannias, mis on üks e-kaubanduse liidritest maail­mas – umbes 70 protsenti Briti inimes­test vanuses 21–45 teeb täna enamiku oma ostudest internetis. Tänu sellele on jaemüük Briti turul aasta-aastalt stabiil­selt kasvanud, laskmata ennast segada globaalsest majanduslangusest.

 

 

Mis on kaardimakse?

Kaardimakse on alternatiiv pangalingile, e-arvele ja e-arve püsimakseteenusele (endisele otsekorraldusele). Ettevõtted saavad kaardi­makse puhul võimaldada kaardiandmete salvesta­mist ehk esmakordsel maksmisel on võimalik kaardiandmed meelde jätta ning järgmistel ostudel pii­sab ostu sooritamiseks vaid ühest klikist ehk nupu „osta” vajutamisest. Ette­võtja saab luua oma e-keskkonnas (olgu see vee­bipood või iseteeninduskeskkond) ka korduvmaksete vastuvõt­mise toe – klient, kes soo­vib tarbida perioodilist tee­nust, sisestab oma kaardiandmed, mille alusel saab ettevõtja kokkulepitud summa edaspidi regulaar­selt ja igakuiselt ise maha võtta või kasutada automa­tiseeritud lahendust.

Mis on EveryPay?

EveryPay on Eesti kapitalil loodud tehnoloogiaettevõ­te, mis pakub töökindlat ja turvalist internetikaardi­maksete teenust, võimal­dades veebipoodide laie­nemist uutele turgudele. EveryPay on lihtne ja mu­gav kaardimaksete kogu­mise teenus e-poodidele, mis haldab kaardiandmeid ja internetimakseid kaup­mehe eest ning vähendab seeläbi kaupmehe maksete töötlemise riske ja kulusid. EveryPay teenus pakub mitmeid uusi mugavaid või­malusi, nagu ühe-kliki-mak­se või korduvmakse, ehk alternatiive nii pangalingile kui ka e-arve püsimaksele­pingule. Maksmisel kasuta­takse EveryPay loodud süsteemi, kus maksed lii­guvad läbi kohaliku LHV Panga.

Lauri Teder
EveryPay tegevjuht

* Artikkel ilmus LHV ajakirjas Investeeri 4/2016
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse