23. juuli 2017. a. | 7:36

Ühendriikides üle 7a kiireim palgakasv

Erko Rebane

11.01.2017 13:07

Shutterstock

Kuigi Ühendriikide valitsuse tööturu raporti kohaselt aeglustus eelmisel kuul uute töökohtade loomine, jäi ühe detailina silma aastaga 2,9% võrra 26,0 dollarile suurenenud keskmine tunnipalk, mis pole nõnda tempokalt kasvanud alates finantskriisist.

Keskmise tunnipalga nominaalne aastane kasv on jäänud Ühendriikides viimastel aastatel stabiilseks 2% lähedal, kuid töötuse määra vajumine alla 5% annab märku täistööhõivele lähenemisest, mis peaks töökäte raskema leidmise tõttu hakkama kiirendama palgakasvu.

USA keskmise tunnipalga aastane nominaalne kasvumäär (%)

Allikas: Bloomberg

Miks on palgakasv nõnda oluline? Ühest küljest aitab see tõsta tarbijate ostujõudu nõnda kaua kuni  inflatsioon seda ei ületa ning toetada Ühendriikide majanduskasvu, kuna tarbimine moodustab sellest ligikaudu 70%.

Teisalt võib aga palgatõus kujuneda üheks inflatsiooni allikaks, sest rohkem raha hakkab jahtima kaupasid ja teenuseid, kergitades hindasid. Ideaalseks hindavad keskpangad majanduskeskkonda, kus on mõõdukas inflatsioon, mistõttu võib palkade hoogsam kasv luua aluspinna intressimäärade agressiivsemaks tõstmiseks.

Odav raha pole aga kriisijärgsetel aastatel liikunud mitte ainult produktiivsetesse varadesse, vaid otsinud kohta kinnisvaraturul, ajanud võlakirju taga negatiivsete tulususteni välja ning aidanud ettevõtetel finantseerida aktsiate tagasioste, tänu millele on aktsiakasumi kasv kiirem, kui ta oleks pelgalt müügitulule tuginedes.

Laenamise kallinemine tõmbab majandusest ära osa kapitali ning kui seda liiga järsult teha, võidakse seista silmitsi koguni uue majandussurutise ja finantsturgude tugeva korrektsiooniga.  Seega palgakasvu monitoorimine annab Föderaalreservile võimaluse hinnata tööturu tervist ning ennetada tuleviku inflatsiooni. Investoreid võiks aga ennekõike huvitada küsimus, kas müügitulu aitab kompenseerida kasvu palgakulus, mis on kriisijärgselt olnud üheks marginaalide parandamise allikaks.

Ehkki palgakasv Ühendriikides on viimase paari aastaga murdnud välja pikaajalisest  1,6-2,3% koridorist, võib detsembrikuu muutus siiski olla kalendrilise eripära tõttu mõnevõrra ülepaisutatud. Nimelt viiakse igakuist tööturu küsitlust läbi nädalal, kuhu jääb 12. kuupäev ja kuna osad tööandjad maksavad palkasid poole kuu kaupa, siis sõltub üsna palju sellest, millisesse nädalasse jääb 15. kuupäev. Novembris näiteks ei ühtinud 15. päev küsitluse nädalaga ning siis valmistas tunnipalk analüütikutele pettumuse,  vähenedes oktoobriga võrreldes -0,1% ning aeglustudes aasta baasil 2,5% peale.  Sama kalenderefekt võimendas detsembris kuist ja aastast kasvumäära, mis jaanuaris tuleb tõenäoliselt taas alla, vähendades hirmu, et keskpank on jäämas intressimäära tõstmisega hiljaks.
Kommentaare ei ole

Kommentaari jätmiseks loo konto või logi sisse